Hem arribat a finals d'aquesta tercera temporada amb un total de 81 participants i 33 revesses.

Participants segons el nombre de trameses enviades:
Per a qualsevol qüestió referent al Sardanigma, us podeu dirigir a
sardanigma@gmail.comSARDANIGMACalendari