Articles revista UNIÓ Imprimeix
dimarts, 2 de febrer de 2010 23:26

Benvolguts amics,

Regularment rebeu al vostre domicili els exemplars de la revista UNIÓ que edita la nostra Entitat. La confecció d'aquesta revista representa una feina important i alguna vegada un dels motius del retard de la seva distribució és la manca d'articles.

Sabem que el món de les colles és viu, en constant renovació i amb una història digna de menció.

Per aquest motiu ens adrecem a vosaltres per tal que ens trameteu totes aquelles informacions, anècdotes, curiositats, etc. que creieu que poden ser candidates per a la seva publicació a la revista UNIÓ.

Confiats en la vostra col·laboració, rebeu una cordial salutació.