Parcials Honor Grans 2009 a Girona Imprimeix
 
HONOR GRANS
2009
Localitat, Girona Data, 1 de Novembre de 2009 Hora, 11:00
1a Sardana, Rambla Verdaguer Mestre, Bartomeu Vallmajó Tiratge, 27 x 85
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
Anhel 2 1 1 2 2 -2 -1   5,0 2
Blanca Espurna 7 7 7 7 7 -7 -7   21,0 7
Continuïtat del Montgrí 5,5 5 5 4 5 -5,5 -4   15,0 5
Encís 4 3 3 3 4 -4 -3   10,0 3
Laietans           0 0   0,0  
Maig D D D D D 0 0   0,0  
Mirant al Cel 5,5 6 6 5 6 -6 -5   17,5 6
Tarragona Dansa 3 4 4 6 3 -6 -3   11,0 4
Violetes del Bosc 1 2 2 1 1 -2 -1   4,0 1
2a Sardana, Constancia Mestre, Josep Maria boix Tiratge, 27 x 85
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Anhel 2 1 1 2 1 -2 -1   4,0 1
Blanca Espurna 7 7 7 7 7 -7 -7   21,0 7
Continuïtat del Montgrí 5 5 5 4 5 -5 -4   15,0 5
Encís 4 4 4 3 3 -4 -3   11,0 4
Laietans           0 0   0,0  
Maig D D D D D 0 0   0,0  
Mirant al Cel 6 6 6 5 6 -6 -5   18,0 6
Tarragona Dansa 3 3 3 6 4 -6 -3   10,0 3
Violetes del Bosc 1 2 2 1 2 -2 -1   5,0 2
3a Sardana, Falaguera Mestre, Francesc Rumalló Tiratge, 43 x 85
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Anhel 2 1 1 2 1,5 -2 -1   4,5 1,5
Blanca Espurna 7 7 7 7 7 -7 -7   21,0 7
Continuïtat del Montgrí 6 6 3,5 4 5 -6 -3,5   15,0 5
Encís 3 4 3,5 3 3 -4 -3   9,5 3
Laietans           0 0   0,0  
Maig D D D D D 0 0   0,0  
Mirant al Cel 5 5 6 6 6 -6 -5   17,0 6
Tarragona Dansa 4 3 5 5 4 -5 -3   13,0 4
Violetes del Bosc 1 2 2 1 1,5 -2 -1   4,5 1,5
Sardana revessa 1 colles l'han resolt
Titol, ? Mestre, Joaquim Tristany Tiratge, 48 x 69
Horitzó    
     
     
     
     
     
     
     
     
Observacions, Cobla Ciutat de Girona