Classificacions 2009 a Torroella de Montgrí Imprimeix
 
 
COLLES SARDANISTES DE COMARQUES GIRONINES
 
  COBLA CONTEMPORÀNIA
 
  Localitat, TORROELLA DE M. Data, 24-maig-09 Hora, 11.30
Categ. 1a Sardana, EMPREMTA D'OR A CALELLA Mestre, ENRIC ORTÍ I MARTIN Tiratge, 33 x 89
Alevins Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. ESTEL DE LES GAVARRES 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
COM. PETITS CERETANS 4 4 3,5 4 3 -4,0 -3,0   11,5 4
COM. MONTGRÍ 2003 2 2 2 2 2 -2,0 -2,0   6,0 2
COM. MONTGRÍ MINI 3 3 3,5 3 4 -4,0 -3,0   9,5 3
COM. MONTGRÍ MINI MINI 5 5 5 5 5 -5,0 -5,0   15,0 5
              0,0 0,0   0,0  
Grans Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. BANYOLES 4 5 5 5 6 -6,0 -4,0   15,0 5
COM. CORS JOVES 8 6 7 7 5 -8,0 -5,0   20,0 6
COM. DOLÇA GARROTXA 6 8 8 8 7 -8,0 -6,0   23,0 8
COM. MANS AMIGUES 5 4 4 4 4 -5,0 -4,0   12,0 4
COM. MEDITERRÀNIA 3 1 2 2 2 -3,0 -1,0   6,0 2
COM. CLAROR DE GOGES 1 2 1 1 3 -3,0 -1,0   4,0 1
COM. SA PALOMERA D D D D D 0,0 0,0   0,0  
COM. IRIS CATALUNYA NORD 7 7 6 6 8 -8,0 -6,0   20,0 6
COM. COSTA BRAVA 9 9 9 9 9 -9,0 -9,0   27,0 9
COM. CONTINUITAT DEL MONTGRÍ 2 3 3 3 1 -3,0 -1,0   8,0 3
                       
Categ. 2a Sardana, NANI Mestre, E. GRATACÒS I MASSANELLA Tiratge, 33 x 79
Alevins Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
LL BELLUGUETS 3 4 1 2 1,5 -4,0 -1,0   6,5 1
LL XAMOSA 4 1 2 3 1,5 -4,0 -1,0   6,5 1
LL QUITXALLA DE GALZERAN 1 2 3 4 1,5 -4,0 -1,0   6,5 1
LL REBROLLS DE CERET 2 3 4 1 1,5 -4,0 -1,0   6,5 1
                       
Infantils Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. DANSAIRES OLOTINS 3 3 3 3 2,5 -3,0 -2,5   9,0 3
COM. MONTGRÍ 2000 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
COM. CERETANE 2 2 2 2 2,5 -2,5 -2,0   6,0 2
                       
LL MEDITERRANIA JOVE D D D D D 0,0 0,0   0,0  
LL NAP-BUF 2 2 2 2 2 -2,0 -2,0   6,0 2
LL TRAPELLES 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
              0,0 0,0   0,0  
Juvenils Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. AIRES CASSANENCS 1 2 2 3 1 -3,0 -1,0   5,0 2
              0,0 0,0   0,0  
LL XÀLDIGA 4 3 3 4 4 -4,0 -3,0   11,0 4
LL CABIROLS 2 1 1 1 2 -2,0 -1,0   4,0 1
LL BROTS DE GALZERAN 3 4 4 2 3 -4,0 -2,0   10,0 3
              0,0 0,0   0,0  
Grans Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
LL NOVA GALZERAN 1 2 1 1 1 -2,0 -1,0   3,0 1
LL MONTGRÍ 2 1 2 2 2 -2,0 -1,0   6,0 2
                0,0 0,0   0,0  
Veterans Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. AMICS DANSAIRES 4 4 4 6 3 -6,0 -3,0   12,0 4
COM. TORROELLA 3 2 2 2 4 -4,0 -2,0   7,0 2
COM. AIRES GIRONINS 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
COM. TRAMUNTANA 6 5 5 5 6 -6,0 -5,0   16,0 5
COM. EXHORTACIÓ 5 6 6 4 5 -6,0 -4,0   16,0 5
COM. GALLIGANS DEL GEiEG 2 3 3 3 2 -3,0 -2,0   8,0 3
              0,0 0,0   0,0  
LL ALBERA DANSA 2 1 1 1 2 -2,0 -1,0   4,0 1
LL DANSAIRES DE MAIG 4 4 4 3 4 -4,0 -3,0   12,0 4
LL NURIA 1 2 3 4 3 -4,0 -1,0   8,0 3
LL SABADELL 3 3 2 2 1 -3,0 -1,0   7,0 2
                       
Categ. 3a Sardana, A L'ÀNGEL PLANELLS Mestre, JORDI MOLINA MEMBRIVES Tiratge, 33 x 91
Alevins Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. ESTEL DE LES GAVARRES 1 1 1 1 2 -2,0 -1,0   3,0 1
COM. PETITS CERETANS 5 3,5 5 3 3,5 -5,0 -3,0   12,0 5
COM. MONTGRÍ 2003 2 2 2 2 1 -2,0 -1,0   6,0 2
COM. MONTGRÍ MINI 3 3,5 3 4 3,5 -4,0 -3,0   10,0 3
COM. MONTGRÍ MINI MINI 4 3,5 4 5 3,5 -5,0 -3,5   11,5 4
              0,0 0,0   0,0  
Grans Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. BANYOLES 6 5 5 5 6 -6,0 -5,0   16,0 5
COM. CORS JOVES 5 6 6 6 7 -7,0 -5,0   18,0 6
COM. DOLÇA GARROTXA 7 8 7 8 8 -8,0 -7,0   23,0 7
COM. MANS AMIGUES 4 4 4 2 5 -5,0 -2,0   12,0 4
COM. MEDITERRÀNIA 3 3 2 1 3 -3,0 -1,0   8,0 3
COM. CLAROR DE GOGES 1 2 3 3 2 -3,0 -1,0   7,0 2
COM. SA PALOMERA D D D D D 0,0 0,0   0,0  
COM. IRIS CATALUNYA NORD 8 7 8 7 4 -8,0 -4,0 2 24,0 8
COM. COSTA BRAVA 9 9 9 9 9 -9,0 -9,0   27,0 9
COM. CONTINUITAT DEL MONTGRÍ 2 1 1 4 1 -4,0 -1,0   4,0 1
                       
Categ. 4a Sardana, A LA FONT DE "BEU I TAPA" Mestre, PAU SICART I GÜELL Tiratge, 31 x 81
Infantils Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. DANSAIRES OLOTINS 3 3 3 3 3 -3,0 -3,0   9,0 3
COM. MONTGRÍ 2000 2 1 1 2 2 -2,0 -1,0   5,0 2
COM. CERETANE 1 2 2 1 1 -2,0 -1,0   4,0 1
                       
LL MEDITERRANIA JOVE D D D D D 0,0 0,0   0,0  
LL NAP-BUF 2 2 2 2 1 -2,0 -1,0   6,0 2
LL TRAPELLES 1 1 1 1 2 -2,0 -1,0   3,0 1
              0,0 0,0   0,0  
Veterans Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. AMICS DANSAIRES 3 3 2 3 4 -4,0 -2,0   9,0 3
COM. TORROELLA 2 2 3 2 2 -3,0 -2,0   6,0 2
COM. AIRES GIRONINS 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
COM. TRAMUNTANA 6 6 6 4 5 -6,0 -4,0   17,0 6
COM. EXHORTACIÓ 4 5 4 5 6 -6,0 -4,0   14,0 4
COM. GALLIGANS DEL GEiEG 5 4 5 6 3 -6,0 -3,0   14,0 4
              0,0 0,0   0,0  
LL ALBERA DANSA 4 2 4 3 1 -4,0 -1,0   9,0 3
LL DANSAIRES DE MAIG 3 4 3 4 4 -4,0 -3,0   11,0 4
LL NURIA 1 3 1 1 3 -3,0 -1,0   5,0 1
LL SABADELL 2 1 2 2 2 -2,0 -1,0   6,0 2
                       
Categ. 5a Sardana, L'ESTADI NOU Mestre, FRANCESC MAS ROS Tiratge, 25 x 81
Alevins Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
LL BELLUGUETS 1 3,5 2 3 1,5 -3,5 -1,0   6,5 2
LL XAMOSA 2 1 4 1 1,5 -4,0 -1,0   4,5 1
LL QUITXALLA DE GALZERAN 3 3,5 1 2 1,5 -3,5 -1,0   6,5 2
LL REBROLLS DE CERET 4 2 3 4 1,5 -4,0 -1,5   9,0 4
              0,0 0,0   0,0  
Juvenils Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. AIRES CASSANENCS 1 2 2 1 2 -2,0 -1,0   5,0 1
              0,0 0,0   0,0  
LL XÀLDIGA 3 4 4 4 3,5 -4,0 -3,0   11,5 4
LL CABIROLS 4 3 3 3 3,5 -4,0 -3,0   9,5 3
LL BROTS DE GALZERAN 2 1 1 2 1 -2,0 -1,0 2 6,0 2
              0,0 0,0   0,0  
Grans Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
LL NOVA GALZERAN 1 1 1 2 2 -2,0 -1,0   4,0 1
LL MONTGRÍ 2 2 2 1 1 -2,0 -1,0   5,0 2
                0,0 0,0   0,0  
FINAL BÀSIC HONOR GRAN
  Nom Colla         Pen. Punts Lloc
  VIOLETES DEL BOSC Barcelona 4,0 5,0 6,0   15,0 1
  MAIG Barcelona 6,0 7,0 6,0   19,0 2
  ANHEL Tordera-Esparreguera 8,0 7,0 6,0   21,0 3
  ENCÍS Manlleu 14,0 13,0 12,0   39,0 4
  CONTINUÏTAT DEL MONTGRÍ Torroella de MontgrÍ 14,0 14,0 15,0   43,0 5
  MIRANT AL CEL Sabadell 19,0 18,0 18,0   55,0 6
  LAIETANS Barcelona 20,0 21,0 21,0   62,0 7
            0,0    
        0,0 0,0 0,0   0,0  
    COLLES SARDANISTES DE COMARQUES GIRONINES
 
   
 
  Localitat, TORROELLA DE M. Data, 24-maig-09 Hora, 11.30
  Punt Ll./Germ. TORROELLA, VILA VELLA Mestre, VICENS BOU I GELI Tiratge, 25 x 79
Categ. Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Alevins             0,0 0,0   0,0  
              0,0 0,0   0,0  
              0,0 0,0   0,0  
Infantils             0,0 0,0   0,0  
              0,0 0,0   0,0  
              0,0 0,0   0,0  
Grans             0,0 0,0   0,0  
              0,0 0,0   0,0  
              0,0 0,0   0,0  
  Sardana revessa 1 colles l'han resolt
  Titol, c GAT AMAGAT Mestre, J. FIGUEROLA Tiratge, 47 X 94
  CORS JOVES TIRATGE CURTS NO RESOLTA
      CONTINUÏTAT DEL MONTGRÍ
       
       
       
       
       
       
Observacions, ALEVINS NO PENALITZA FALLA DE REPARTIMENT (CSCG)