Colles admeses 2008 a Ripoll Imprimeix
RIPOLL
4 de maig
Alevins Alba Garrotxina...................................... Olot
Estel de les Gavarres.............................. Cassà de la Selva
Alevins lliures Petits Ceretans...................................... Ceret
Infantils Dansaires Olotins................................... Olot
Infantils lliures Ceretana................................................ Ceret
Juvenils Aires Cassanencs.................................. Cassà de la Selva
Mainada................................................. Olot
Veterans Aires Gironins........................................ Girona
Amics Dansaires.................................... Cassà de la Selva
Exhortació............................................. Banyoles
Veterans lliures Dansaires del Ter.................................... Manlleu
Núria..................................................... Manlleu
Grans Banyoles............................................... Banyoles
Celístia.................................................. Cassà de la Selva
Cors Joves............................................. Olot
Costa Brava........................................... Palamós
Galeig de Primavera................................ Olot
Iris Catalunya Nord................................. Ceret
Mans Amigues....................................... Cassà de la Selva
Mediterrània........................................... Figueres