Colles admeses 2008 a Bellvís Imprimeix
BELLVÍS
26 d'octubre del 2008
Infantils Trapelles................................................ Sabadell
Xiroia..................................................... Barcelona
Juvenils Cabirols................................................. Sabadell
Honor Final Grans Aires de la Passió.................................. Esparreguera
Encís..................................................... Manlleu
Maig...................................................... Barcelona
Mare Nostrum........................................ Barcelona
Mirant al Cel........................................... Sabadell
Violetes del Bosc................................... Barcelona
Colles del Territorial de la Terra Ferma