Colles admeses 2008 a Artés Imprimeix
ARTÉS (7-12-08)
GRANS
CATALUNYA MATARÓ
ENLLAÇ SURIA
NOU ESCLAT D'AMISTAT ARTES
SA PALOMERA BLANES
VIOLETES DEL BOSC BARCELONA
VETERANS
ARRELS DINTRE EL BOSC MANRESA
JOVENTUT SARDANISTA PUIG-REIG
ROQUES BLAVES DE LA PASSIÓ ESPARREGUERA
JOVENILS
BROTS DINTRE EL BOSC MANRESA
INFANTILS
ESTEL CATALÀ SÚRIA
ALEVINS
BARRUFETS DE DINTRE EL BOSC MANRESA