Carta Campionat de Punts Lliures 2015 Imprimeix
diumenge, 24 de gener de 2016 20:40

Campionat de Catalunya de Punts Lliures 2015Ens plau posar en general coneixement que, d’acord amb les bases del Campionat de Catalunya de Punts Lliures, l’àrea de campionat va procedir a una exhaustiva revisió de les filmacions realitzades en el transcurs de la Final del Campionat de Punts lliures, a Calella, per a determinar les penalitzacions que corresponia aplicar, i a comunicar-ho a les colles afectades.


Contra aquesta determinació, algunes de les colles van presentar-hi recurs. La Junta Directiva de la Federació, juntament amb l’àrea de campionat, va estudiar totes les al·legacions rebudes, emetent el veredicte corresponent, que ha estat objecte de resposta individualitzada a cadascuna de les colles afectades, i establint la classificació definitiva del Campionat de Catalunya de Punts Lliures en les diferents categories d’edat, que es pot trobar a la pàgina web de l’Entitat.


Com s’ha indicat diverses vegades amb anterioritat, les classificacions obtingudes en el concurs final, han de ser considerades com a provisionals, atès que tan sols després de revisar acuradament les filmacions de control del concurs, i de resoldre els eventuals recursos que puguin ser interposats contra la decisió de l’àrea de campionat, es possible donar-les com definitivament vàlides. Barcelona, gener de 2016Unió de Colles Sardanistes de Catalunya - Àrea de campionatCarta Campionat de Catalunya de Punts Lliures 2015 - Versió PDF