Acta de la reunió de colles sardanistes participants al Campionat de Catalunya - Pàgina 2 Imprimeix
divendres, 23 de gener de 2015 11:00
Índex d'article
Acta de la reunió de colles sardanistes participants al Campionat de Catalunya
Pàgina 2
Totes les pàgines

Reunió colles grans

A continuació s'incorporen les colles de campionat gran Blanca espurna, Dolç Infern, Mans Amigues, Mare Nostrum, Mirant al Cel, Tarragona Dansa, Violetes del Bosc i Xàldiga, per comentar temes conjunts de tots els campionats.

Referent als concursos mínims

Es recorda que les colles participants al Campionat de Catalunya, en qualsevol modalitat i en qualsevol categoria, exceptuant l'alevina, han d'assistir a un mínim de 10 concursos vàlids, si un concurs s’anul·la el mateix dia per qualsevol causa, s'acorda considerar vàlida la participació de les colles prèviament inscrites en aquell concurs.

Referent a la publicació de les sardanes

Primer es pregunta pels avantatges i inconvenients de comunicar les sardanes de campionat, desprès de les oportunes intervencions es fa la votació i en el cas de les colles petites i veteranes queda com en l'actualitat. En el cas de les colles grans hi ha empat entre informar les tres sardanes i informar-ne dues, fa el desempat el President Sr. Santi Ferrerfàbrega i s'acorda informar de les 3 sardanes que hauran d'estar enregistrades en algun format per que les colles les puguin assajar amb anterioritat. Aquest acord tindrà una vigència mínima de 3 anys.

Referent al concurs de Perpinyà

Es comunica a les colles que s'ha rebut una proposta per organitzar un concurs de campionat l'any 2015 a Perpinyà, i que d'acord amb el calendari de concursos previst, les dues dates possibles serien el cap de setmana del 18/19 d'abril i el cap de setmana del 6/7 de juny. Es pregunta si les colles estarien disposades a fer un desplaçament a Perpinyà per un concurs de campionat i s'acorda, per unanimitat, proposar als organitzadors de fer-lo el cap de setmana del 18/19 d'abril. A continuació es produeix una votació per decidir si el concurs es fa dissabte al vespre o diumenge a les tres de la tarda, i per 6 vots a 3, amb dues abstencions, s'acorda proposar-lo per diumenge a les 15:00 h. També es demana que s'organitzi alguna oferta lúdica bé per dissabte al vespre bé per diumenge al matí, i que el campionat sigui rotatiu per categories. Santi Ferrerfàbrega farà les gestions amb els responsables del concurs.

Campionat gran

Pel que fa a l'estructura del campionat, es fa el mateix plantejament que pel campionat veterà (veure detall a l'apartat "Campionat Veterà"), i s'acorda la mateixa opció que per al campionat veterà, però amb l'incís de poder augmentar el nombre de concursos a la fase final. S'acorda incorporar un quart concurs a la fase final si el calendari ho permet.

Per que fa a la col·locació de les colles per ordre de classificació, es comenta que ja es va votar que no, però ara es proposa que en cas que hi hagi alguna cosa en joc, les colles ballin juntes. S'acorda acceptar aquesta proposició al llarg del campionat d'aquest any.

La colla de Cassa comenta que si en un concurs de campionat hi han sardanes que tiren parell de curts, poden representar un problema per les colles que reparteixen selvatà, atès que fan servir dos sistemes diferents de repartiment selvatà en sardanes amb tiratge parell de curts. S'acorda acceptar els dos sistemes de repartiment.

Es recorda que per què la participació al campionat, cal assistir a un mínim de 10 concursos vàlids.

Pel que fa a la lectura de les classificacions, es comenta que enguany no se saben les parcials sardana per sardana, i es proposa que les classificacions de campionat les doni una persona de l'àrea de campionat. S'acorda que un representant de l'àrea de campionat faci la lectura de les classificacions sardana per sardana.

Campionat de Punts Lliures grans

Pel que fa al campionat de punts, es comenta el desacord pel canvi de data passant-se per alt un acord de les colles, però ha estat demanat pels organitzadors per donar mes vistositat aquí a Barcelona. Es comenta que s'ha rebut una proposta de l'Ajuntament de Barcelona per organitzar anualment el campionat de punts lliures, però que encara s'ha d'acabar de parlar.

Es debat l'estructura amb una semifinal com enguany i s'acorda que hi hagi dos concursos.De cara a la semifinal s'acorda repetir una de les sardanes de la final d'enguany i posar-ne una de nova.


A 2/4 de 3 de la tarda finalitza la reunió.
Àrea de Campionat - Unió de Colles Sardanistes de Catalunya