Acta de la reunió de colles sardanistes participants al Campionat de Catalunya Imprimeix
divendres, 23 de gener de 2015 11:00
Índex d'article
Acta de la reunió de colles sardanistes participants al Campionat de Catalunya
Pàgina 2
Totes les pàgines

Dia 18 d'octubre de 2014 – 10:00 h - Seu de l'entitat – C. Sant Quintí 14 - Barcelona

Reunió colles alevines, infantils, juvenils i veteranes

Assisteixen a la reunió, per part de la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya el president de l'entitat, Santi Ferrerfàbrega, les responsables de l’àrea de campionat, Laura Figuerola i Marta Nevado, el responsable de l'Àrea de Joventut, Joan Carles Saltó, i l'administratiu de l'entitat, que actua com a secretari, Jordi Prats. Les colles presents i representades són: Escarlata, Il·lusions, Menuts Laietans, Quitxalla Galzeran, Trapelles i Xerinola en categoria alevina; Estel de les Gavarres, Petits Amunt i Crits, Petits Galzeran, Petits Laietans, Petits Tarragona Dansa i Xiroia en categoria infantil; Cabirols, Guspira i Nova Tarragona Dansa en categoria juvenil, i Aires Gironins, Dansaires de Maig, Ressò, Roques Blaves de La Passió, Sabadell, Sempre Laietans i Toc de Dansa en categoria veterans.

Comença la reunió amb la salutació als assistents per part del President de l'entitat, que informa que enguany s'ha programat aquesta reunió amb força temps per intentar evitar la incertesa que hi ha hagut enguany, i que actualment ja hi ha pràcticament confirmades les dates de la majoria de concursos de l'any vinent. Informa que a la propera assemblea hi haurà canvi de legislatura, que igualment podrà provocar canvis en l'àrea de campionat.

Referent a les edats d'alevins, infantils i juvenils

S'acorda, que les colles alevines hauran d'estar formades per dansaires amb una edat màxima fins a 10 anys. És a dir, tot dansaire que l'1 de Gener de 2015 tingui 10 anys podrà ballar en una colla alevina durant la temporada 2015. Pel que fa a les colles infantils hauran d'estar formades per dansaires amb una edat màxima de 14 anys. Igual que en el cas anterior, tot dansaire que l'1 de Gener de 2015 tingui 14 anys podrà ballar en una colla infantil. En el cas de les juvenils, l'edat màxima per poder participar en aquesta categoria serà de 18 anys. És a dir, tot dansaire que l'1 de Gener de 2015 tingui 18 anys podrà ballar en categoria juvenil durant tota la temporada. Així mateix, s'acorda que només les colles infantils podran tenir ajudes. En aquesta categoria s'admetran 2 ajudes de dansaires amb 1 any més o 1 ajuda d'un dansaire de 2 anys més de l'edat màxima establerta.

Campionat aleví

Desprès de les deliberacions sobre el campionat aleví s’acorda fer dos concursos.

S'acorda que al concurs de Valls ballin totes les colles de campionat aleví.

Campionat infantil

Després de les deliberacions sobre el campionat infantil s'acorda que per participar al campionat el nombre mínim de parelles sigui 5, de les quals quatre hauran de ser mixtes.

Referent a la colla de Cassa en que a la seva colla hi ha una nena que sempre vol ballar com a nen, s’acorda que a principi de temporada s’ha d’informar d’aquest fet a l’àrea de campionat, junt amb la conformitat dels pares d’aquesta dansaire, i que durant tota la temporada haurà de ballar com a nen.

S'acorda que al concurs de Valls ballin totes les colles de campionat infantil.

Campionat juvenil

S'acorda que el campionat tingui lloc durant tota la temporada i fer quatre concursos i la final.

Es fa una votació per decidir si es fan junts els concursos de campionat infantil i juvenil, i per 7 vots a 3 s’acorda separar els concursos d’ambdós campionats, i que no s’organitzin dos concursos d’aquests campionats el mateix dia.

Campionat veterà

Es fa la proposta de que en funció del nombre de colles participants, per exemple 10, fer dos grups de 5 colles, en una primera fase. Aquests grups anirien definits en funció de la classificació de l'any anterior, en un primer grup les cinc primeres colles, i en l'altre grup les 5 següents, amb les noves incorporacions al campionat. Es faria una primera fase de dos concursos, i les dues primeres colles del grup A, passarien directament a la final A, la tercera, quarta i cinquena del grup A, i la primera, segona i tercera del grup B, passarien a una repesca de 2 concursos, i la quarta i cinquena del grup B anirien directament a la final B. De les 6 colles de la repesca, les 3 primeres anirien a la final A, i les 3 darreres a la final B. La fase final constaria de 3 concursos. També es comenta que, si es trobés una fórmula viable, s'estudiaria la possibilitat que poguessin comptar els punts de la fase prèvia. S'acorda, per unanimitat, portar a terme aquesta proposta.

Es fa la votació per decidir si les colles s'han de col·locar en base a la classificació o no, i per 4 vots a 3 s'acorda que no s'han de col·locar.

Es comenta que ha observat diferències de nivell entre les colles veteranes, sobre tot a causa de l'edat dels participants i proposa la possibilitat de crear una categoria superveterana. S'acorda no tirar endavant aquesta proposta.