Elecció de la Junta de Govern Imprimeix
dijous, 19 de març de 2009 20:28

D'acord amb el que regulen els estatuts de la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya, us informem que transcorregut el termini legalment establert, s'ha presentat una única candidatura per presidir la Junta de Govern de la UCS, i és l'encapçalada pel Sr. Santi Ferrerfàbrega.

Cosa que es comunica a tots els efectes.