Classificacions 2008 a Blanes Imprimeix
 
  COLLES SARDANISTES DE COMARQUES GIRONINES
 
  COBLA GENISENCA
 
  Localitat, BLANES Data, 29-jun-08 Hora, 18.00
Categ. 1a Sardana, A L'ESTIMADA MARIA Mestre, MIQUEL TUDELA Tiratge, 33 X 83
Alevins Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. ESTEL DE LES GAVARRES 3 3 3 3 2,5 -3,0 -2,5   9,0 3
COM. MONTGRÍ 2000   1 1 1 1 2,5 -2,5 -1,0   3,0 1
COM. ALBA GARROTXINA 5 5 5 5 4 -5,0 -4,0   15,0 5
COM. MONTGRÍ 2003 2 2 2 2 3 -3,0 -2,0   6,0 2
COM. MONTGRÍ MINI 4 4 4 4 5 -5,0 -4,0   12,0 4
                         
LL LLAVOR DE ROMANÍ 1 2 1 1 2 -2,0 -1,0   4,0 1
LL PETITS CERETANS 2 1 2 2 1 -2,0 -1,0   5,0 2
                       
                         
Veterans Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. AMICS DANSAIRES 5 5 3 3 3 -5,0 -3,0   11,0 3
COM. TORROELLA   2 2 2 2 2 -2,0 -2,0   6,0 2
COM. AIRES GIRONINS 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
COM. EXHORTACIÓ   3 3 4 4 5 -5,0 -3,0   11,0 3
COM. TRAMUNTANA   4 4 5 5 4 -5,0 -4,0   13,0 5
                         
LL AIRES I DANSAIRES 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
                         
Categ. 2a Sardana, TERE GENTIL Mestre, RICARD VILADESAU Tiratge, 29 X 81
Infantils Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. LA ROTLLANA 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
COM. DANSAIRES OLOTINS 2 2 2 2 2 -2,0 -2,0   6,0 2
                         
LL TRAPELLES   1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
LL CERETANA 2 2 2 2 2 -2,0 -2,0   6,0 2
                         
Juvenils Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. AIRES CASSANENCS   2 1 2 1 1 -2,0 -1,0   4,0 1
COM. MAINADA   3 3 3 3 3 -3,0 -3,0   9,0 3
COM. S'AGULLA   1 2 1 2 2 -2,0 -1,0   5,0 2
                         
LL. CABIROLS   1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
                         
Grans Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. CELÍSTIA   8 7 7 8 7 -8,0 -7,0   22,0 7
COM. MEDITERRÀNIA 1 2 1 3 1 -3,0 -1,0   4,0 1
COM. COSTA BRAVA X X X X X         X
COM. GALEIG DE PRIMAVERA 9 8 9 9 8 -9,0 -8,0 1 27,0 9
COM. MANS AMIGUES 3 5 2 5 2 -5,0 -2,0   10,0 3
COM. MONTGRÍ   5 3 3 7 3 -7,0 -3,0   11,0 4
COM. IRIS CATALUNYA NORD   7 7 8 6 9 -9,0 -6,0   22,0 7
COM. BANYOLES   4 6 6 4 6 -6,0 -4,0   16,0 6
COM. SA PALOMERA 2 1 5 2 4 -5,0 -1,0   8,0 2
COM. CORS JOVES   6 4 4 1 5 -6,0 -1,0   13,0 5
                         
LL. XAMOSA                      
LL. MIRANT AL CEL                    
                         
Categ. 3a Sardana, TOTS A LA FESTA Mestre, LLUÍS PUJALS Tiratge, 31 X 79
Alevins Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. ESTEL DE LES GAVARRES 2,5 2,5 3 3 2,5 -3,0 -2,5   8,0 4
COM. MONTGRÍ 2000   1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
COM. ALBA GARROTXINA 2,5 2,5 2,5 4 2,5 -4,0 -2,5   7,5 2
COM. MONTGRÍ 2003 2,5 2,5 2,5 2 2,5 -2,5 -2,0   7,5 2
COM. MONTGRÍ MINI 2,5 2,5 4 5 2,5 -5,0 -2,5   9,0 5
                         
LL LLAVOR DE ROMANÍ 1 1 1 2 1 -2,0 -1,0   3,0 1
LL PETITS CERETANS 2 2 2 1 2 -2,0 -1,0   6,0 2
                       
                         
Veterans Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. AMICS DANSAIRES 4 3 3 3 5 -5,0 -3,0   10,0 3
COM. TORROELLA   1 2 1 2 2 -2,0 -1,0   5,0 2
COM. AIRES GIRONINS 2 1 2 1 1 -2,0 -1,0   4,0 1
COM. EXHORTACIÓ   3 5 5 5 3 -5,0 -3,0   13,0 5
COM. TRAMUNTANA   5 4 4 4 4 -5,0 -4,0   12,0 4
                         
LL AIRES I DANSAIRES 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
                         
Categ. 4a Sardana, PER. TORROELLA Mestre, MARTIRÀ FONT Tiratge, 33 X 75
Infantils Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. LA ROTLLANA 2 1 1 1 1 -2,0 -1,0   3,0 1
COM. DANSAIRES OLOTINS 1 2 2 2 2 -2,0 -1,0 1 7,0 2
                         
LL TRAPELLES   1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
LL CERETANA 2 2 2 2 2 -2,0 -2,0   6,0 2
                         
Juvenils Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. AIRES CASSANENCS   2 2 2 2 1 -2,0 -1,0   6,0 2
COM. MAINADA   3 3 3 3 3 -3,0 -3,0 1 10,0 3
COM. S'AGULLA   1 1 1 1 2 -2,0 -1,0   3,0 1
                         
LL. CABIROLS                      
                         
Grans Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. CELÍSTIA   5 6 7 4 6 -7,0 -4,0   17,0 5
COM. MEDITERRÀNIA 1 2 2 1 1 -2,0 -1,0   4,0 1
COM. COSTA BRAVA X X X X X         X
COM. GALEIG DE PRIMAVERA 9 9 9 9 9 -9,0 -9,0   27,0 9
COM. MANS AMIGUES 2 1 3 2 4 -4,0 -1,0   7,0 2
COM. MONTGRÍ   4 4 4 3 5 -5,0 -3,0   12,0 4
COM. IRIS CATALUNYA NORD   6 5 8 6 8 -8,0 -5,0   20,0 8
COM. BANYOLES   5 7 5 8 7 -8,0 -5,0   19,0 7
COM. SA PALOMERA 3 3 1 7 2 -7,0 -1,0   8,0 3
COM. CORS JOVES   7 8 6 5 3 -8,0 -3,0   18,0 6
                         
LL. XAMOSA                      
LL. MIRANT AL CEL                    
                         
 
 
COLLES SARDANISTES DE COMARQUES GIRONINES
 
   
 
  Localitat, BLANES Data, 29-jun-08 Hora, 18.00
Categ. GALOP DE LLUÏMENT        
  Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Alevins MONTGRÍ 2000 2 2 1           5,0 2
  MONTGRÍ MINI 1 1 2           4,0 1
                       
Infantils LA ROTLLANA 1 1 1           3,0 1
                       
Juvenils MAINADA 2 2 1           5,0 2
  S'AGULLA 1 1 2           4,0 1
                       
Grans MEDITERRANIA 1 1 1           3,0 1
                       
Veterans TRAMUNTANA 1 1 1           3,0 1
                       
Categ. Punt Lliures CAP DE CREUS Mestre, R. CABRISAS Tiratge, 35 X 79
  Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Alevins MONTGRÍ 2000 1 1 1           3,0 1
                       
Infantils LA ROTLLANA 1 1 1           3,0 1
                         
Juvenils CABIROLS 1 1 1           3,0 1
                       
Grans MADITERRÀNIA 1 1 1           3,0 1
                         
Veterans AIRES GIRONINS 1 1 1           3,0 1
                       
  Sardana revessa O colles l'han resolt
  Titol, 148 SOC TOT ORELLES Mestre, JOSEP Mª ROGLAN Tiratge, 32 X 98
    TIRATGE CURTS NO RESOLTA
    CABIROLS DANSAIRES DE MAIG
    LA ROTLLANA  
    TRAPELLES  
       
       
       
       
Observacions, ALEVINS NO PENALITZA FALLA DE REPARTIMENT (CSCG)