Convocatòria Assemblea General Ordinària Imprimeix
dissabte, 28 de febrer de 2009 17:47

Benvolguts amics:

Ens plau convocar-vos a l'Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc dissabte 28 de març, a l'Espai Antoni Miró Peris, ubicat a Barcelona, plaça de Carme Monturiol, 10 (us adjuntem plànol de situació), amb l'horari i ordre del dia que segueix:

Assemblea General Ordinària
Primera convocatòria a les 16:00 h
Segona convocatòria a les 16:30 h

Ordre del Dia:

  • Lectura de l'Acta de l'Assemblea General Ordinària anterior
  • Memòria del 2008
  • Estat de comptes de l'exercici 2008
  • Relació amb la Confederació d'Associacions de Cultura Tradicional
  • Llei per a la Protecció de Dades
  • Presentació de la nova web de la Unió de Colles
  • Elecció de Junta de Govern
  • Programa per al 2009
  • Pressupost per a l'exercici 2009
  • Torn obert de paraules.

Tota vegada que enguany ha de tenir lloc la renovació de la Junta de Govern de la Unió de Colles Sardanistes, se us recorda que procedeix la presentació de candidatures per la nova Junta, que hauran de fer-se arribar a la secretaria de l'Entitat fins per tot el dia 13 de març.

Per millor orientació, reproduïm l'article dels estatuts, que regula la presentació de candidatures: "Article 14. 2.- L'elecció dels membres de la Junta Directiva, es fa per votació de l'Assemblea General, entre les candidatures presentades, en les quals hauran de constar l'estructura de càrrecs que els elegibles considerin oportuns per a l'exercici de les seves funcions i les persones físiques que els ocuparan. Aquestes candidatures completes, hauran de ser presentades quinze dies (15) abans de la celebració de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions, després d'haver acceptat el càrrec i d'haver promès acomplir-lo de manera lleial".

A l'espera de saludar-vos personalment el dia de l'assemblea, us fem arribar el testimoni de la nostra amistat.

Cordialment

Antoni Samper i Ventura

President