Classificacions 2008 a Lloret de Mar Imprimeix
    COLLES SARDANISTES DE COMARQUES GIRONINES
 
  COBLA CONTEMPORÀNIA
 
  Localitat, LLORET DE MAR Data, 11-sep-08 Hora, 18:00
Categ. 1a Sardana, PETITS TRESORS Mestre, MARTÍ FONTCLARA Tiratge, 27 / 79
Alevins Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. MONTGRÍ 2000 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
COM. MONTGRÍ 2003 3 3 3 2 2 -3,0 -2,0   8,0 3
COM. ESTEL DE LES GAVARRES 2 2 2 3,5 3 -3,5 -2,0   7,0 2
COM. ALBA GARROTXINA 4 4 4 3,5 4 -4,0 -3,5   12,0 4
              0,0 0,0   0,0  
LL. QUITXALLA DE GALZERAN 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
              0,0 0,0   0,0  
Infantils Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. LA ROTLLANA 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
              0,0 0,0   0,0  
LL. PETITS GALZERAN 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
              0,0 0,0   0,0  
Juvenils Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. AIRES CASSANENCS 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0 1 4,0 1
COM. MAINADA 2 2 2 2 2 -2,0 -2,0 2 8,0 2
              0,0 0,0   0,0  
Categ. 2a Sardana, CONSTÀNCIA Mestre, AGUSTÍ SERRATAC Tiratge, 27 / 79
Grans Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. CELISTIA 2 3 2 2 2 -3,0 -2,0   6,0 2
COM. GALEIG DE PRIMAVERA 4 4 4 4 4 -4,0 -4,0   12,0 4
COM. MEDITERRÀNIA 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
COM. COSTA BRAVA 3 2 3 3 3 -3,0 -2,0   9,0 3
              0,0 0,0   0,0  
LL. MAGRANA DEL GEiEG 2 2 2 2 2 -2,0 -2,0   6,0 3
LL. XÁLDIGA 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
                       
Veterans Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. AMICS DANSAIRES 3 1 1 3 2 -3,0 -1,0   6,0 2
COM. TRAMUNTANA 1 2 3 1 1 -3,0 -1,0   4,0 1
COM. EXHORTACIÓ 2 3 2 2 3 -3,0 -2,0   7,0 3
              0,0 0,0   0,0  
LL. AIRES I DANSAIRES 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
              0,0 0,0   0,0  
Categ. 3a Sardana, TOT DIBUIXANT CARÍCIES Mestre, ENRIC ORTÍ Tiratge, 35 / 87
Alevins Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. MONTGRÍ 2000 1 1 2 1 1 -2,0 -1,0   3,0 1
COM. MONTGRÍ 2003 3 2 1 2 3 -3,0 -1,0   7,0 2
COM. ESTEL DE LES GAVARRES 2 3 3 3 2 -3,0 -2,0   8,0 3
COM. ALBA GARROTXINA 4 4 4 3 4 -4,0 -3,0   12,0 4
              0,0 0,0   0,0  
LL. QUITXALLA DE GALZERAN 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
              0,0 0,0   0,0  
Infantils Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. LA ROTLLANA 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
              0,0 0,0   0,0  
LL. PETITS GALZERAN 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
              0,0 0,0   0,0  
Juvenils Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. AIRES CASSANENCS 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
COM. MAINADA 2 2 2 2 2 -2,0 -2,0   6,0 2
              0,0 0,0   0,0  
Categ. 4a Sardana, MAR I PALMERES Mestre, DAVID ESTAÑOL Tiratge, 37 / 89
Grans Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. CELISTIA 3 2 2 3 2 -3,0 -2,0   7,0 2
COM. GALEIG DE PRIMAVERA 4 4 4 4 4 -4,0 -4,0   12,0 4
COM. MEDITERRÀNIA 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
COM. COSTA BRAVA 2 3 3 2 3 -3,0 -2,0   8,0 3
              0,0 0,0   0,0  
LL. MAGRANA DEL GEiEG 2 2 2 1 2 -2,0 -1,0   6,0 2
LL. XÀLDIGA 1 1 1 2 1 -2,0 -1,0   3,0 1
                       
Veterans Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. AMICS DANSAIRES 2 2 2 3 2 -3,0 -2,0   6,0 2
COM. TRAMUNTANA 3 3 3 2 3 -3,0 -2,0   9,0 3
COM. EXHORTACIÓ 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
              0,0 0,0   0,0  
LL. AIRES I DANSAIRES 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
              0,0 0,0   0,0  
Categ. Germanor MÉS SARDANES AL CINE Mestre, JERONI VELASCO Tiratge, 33 / 77
    COLLES SARDANISTES DE COMARQUES GIRONINES
 
   
 
  Localitat, LLORET DE MAR Data, 11-sep-08 Hora, 18:00
  Punt Lliures VIOLINS I TEULADES Mestre, DANIEL GASULLA Tiratge, 31 / 79
Categ. Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
ALEVIN. MONTGRÍ 2000 1 1 1           3,0 1
                      0,0  
INFANT. LA ROTLLANA 1 1 1           3,0 1
  XIROIA   2 2 2           6,0 2
                      0,0  
JUVEN. CABIROLS   1 1 1           3,0 1
                      0,0  
GRANS MEDITERRANIA 1 2 2           5,0 2
  XÀLDIGA 2 1 1           4,0 1
                         
VETER. AIRES I DANSAIRES 1 1 1           3,0 1
              0,0 0,0   0,0  
  Galop de Fantasia        
Categ. Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
ALEV. ALBA GARROTXINA 2 2 2           6,0 2
  MONTGRÍ 2000 1 1 1           3,0 1
                    0,0  
INFANT. LA ROTLLANA 1,5 2 2           5,5 2
  TRAPELLES 1,5 1 1           3,5 1
                    0,0  
JUVENIL MAINADA 2 2 2           6,0 2
  CABIROLS 1 1 1           3,0 1
                    0,0  
GRANS MEDITERÀNIA 1 1 1           3,0 1
  GALEIG DE PRIMAVERA 2 2 2           6,0 2
                    0,0  
VETER. TRAMUNTANA 1 1 1           3,0 1
              0,0 0,0   0,0  
  Sardana revessa 1 colles l'han resolt
  Titol, 139 REVESSA Nº1 Mestre, JOSEP CLAVÉ Tiratge, 16 x 94
  MANS AMIGUES TIRATGE CURTS NO REPARTIDA
  COSTA BRAVA MONTGRÍ 2000  
    QUITXALLA DE GALZERAN  
    XIROIA  
    TIRATGE LLARGS  
       
       
       
Observacions, ALEVINS NO PENALITZA FALLA DE REPARTIMENT (CSCG)