Classificacions 2009 a Girona Imprimeix
 
  COLLES SARDANISTES DE COMARQUES GIRONINES
 
  COBLA CIUTAT DE GIRONA
 
  Localitat, GIRONA Data, 01-nov-09 Hora, 11:30
Categ. 1a Sardana, RAMBLA VERDAGUER Mestre, BARTOMEU VALLMAJÓ Tiratge, 27 x 85
Grans Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. BANYOLES 6 4 6 7 4 -7,0 -4,0   16,0 5
COM. CORS JOVES 7 4 8 6 5 -8,0 -4,0   18,0 6
COM. DOLÇA GARROTXA 10 6 10 10 6 -10,0 -6,0   26,0 8
COM. MANS AMIGUES 5 5 4 5 7 -7,0 -4,0   15,0 4
COM. MEDITERRÀNIA 3 5 3 3 8 -8,0 -3,0   11,0 3
COM. MAGRANA DEL GEiEG 8 7 9 8 3 -9,0 -3,0   23,0 7
COM. CLAROR DE GOGES 2 2 1 2 2 -2,0 -1,0   6,0 1
COM. CONTINUITAT DEL MONTGRÍ 3 3 2 4 1 -4,0 -1,0   8,0 2
COM. COSTA BRAVA 11 9 11 9 11 -11,0 -9,0   31,0 10
COM. SA PALOMERA 9 8 7 11 10 -11,0 -7,0   27,0 9
LL. HORITZÓ 1 1 5 1 9 -9,0 -1,0   7,0 1
                       
Categ. 2a Sardana, JOLIUA PARELLA Mestre, JOSEP COLL I FERRANDO Tiratge, 27 x 77
Alevins Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. ESTEL DE LES GAVARRES 1 1 1 1 2 -2,0 -1,0   3,0 1
COM. MONTGRÍ 2003 2 2 2 2 1 -2,0 -1,0   6,0 2
COM. MONTGRÍ MINI 4 4 3 4 4 -4,0 -3,0   12,0 3
LL. MENUDA BLANCA ESPURNA 3 3 4 3 3 -4,0 -3,0   9,0 1
                         
Infantils Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. DANSAIRES OLOTINS 3 3 2 3 3 -3,0 -2,0   9,0 2
COM. MONTGRÍ 2000 1 2 1 1 1 -2,0 -1,0   3,0 1
LL. TRAPELLES 2 1 3 2 2 -3,0 -1,0   6,0 1
                       
Juvenils Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. AIRES CASSANENCS 2 2 1 1 2 -2,0 -1,0   5,0 1
LL. CABIROLS 1 1 2 2 1 -2,0 -1,0   4,0 1
                       
Veterans Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. AMICS DANSAIRES 4 4 8 5 6 -8,0 -4,0   15,0 3
COM. TORROELLA 3 2 1 3 2 -3,0 -1,0   7,0 2
COM. AIRES GIRONINS 1 1 2 1 1 -2,0 -1,0   3,0 1
COM. TRAMUNTANA 9 7 9 9 7 -9,0 -7,0   25,0 6
COM. EXHORTACIÓ 5 5 6 6 8 -8,0 -5,0   17,0 4
COM. GALLIGANS DEL GEiEG 6 4 7 7 5 -7,0 -4,0   18,0 5
LL. L'ESTELADA 8 6 3 8 9 -9,0 -3,0   22,0 3
LL. SABADELL 7 2 4 4 3 -7,0 -2,0   11,0 2
LL. NÚRIA 2 3 5 2 4 -5,0 -2,0   9,0 1
                       
Categ. 3a Sardana, CONSTÀNCIA Mestre, JOSEP Mª. BOIX I RISECH Tiratge, 27 x 85
Grans Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. BANYOLES 6 6 6 6 6 -6,0 -6,0   18,0 5
COM. CORS JOVES 7 8 7 7 8 -8,0 -7,0   22,0 6
COM. DOLÇA GARROTXA 10 7 11 11 11 -11,0 -7,0   32,0 10
COM. MANS AMIGUES 5 4 5 2 5 -5,0 -2,0   14,0 4
COM. MEDITERRÀNIA 1 3 3 5 4 -5,0 -1,0   10,0 2
COM. MAGRANA DEL GEiEG 9 10 8 8 7 -10,0 -7,0   25,0 7
COM. CLAROR DE GOGES 2 1 1 1 1 -2,0 -1,0   3,0 1
COM. CONTINUITAT DEL MONTGRÍ 4 2 4 4 2 -4,0 -2,0   10,0 2
COM. COSTA BRAVA 11 11 10 9 9 -11,0 -9,0   30,0 9
COM. SA PALOMERA 8 9 9 10 10 -10,0 -8,0   28,0 8
LL. HORITZÓ 3 5 2 3 3 -5,0 -2,0   9,0 1
                       
Categ. 4a Sardana, AL MESTRE PUIGFERRER Mestre, JOSEP COLL FERRANDO Tiratge, 25 x 83
Alevins Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. ESTEL DE LES GAVARRES 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
COM. MONTGRÍ 2003 3 2 2 3 3 -3,0 -2,0   8,0 2
COM. MONTGRÍ MINI 4 4 4 4 4 -4,0 -4,0   12,0 3
LL. MENUDA BLANCA ESPURNA 2 3 3 2 2 -3,0 -2,0   7,0 1
                         
Infantils Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. DANSAIRES OLOTINS 3 3 3 3 3 -3,0 -3,0   9,0 2
COM. MONTGRÍ 2000 2 1 1 1 2 -2,0 -1,0   4,0 1
LL. TRAPELLES 1 2 2 2 1 -2,0 -1,0   5,0 1
                       
Juvenils Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. AIRES CASSANENCS 1 2 2 2 2 -2,0 -1,0   6,0 1
LL. CABIROLS 2 1 1 1 1 -2,0 -1,0   3,0 1
                       
Veterans Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. AMICS DANSAIRES 6 6 4 4 3 -6,0 -3,0   14,0 3
COM. TORROELLA 2 2 1 2 2 -2,0 -1,0   6,0 2
COM. AIRES GIRONINS 1 1 2 1 1 -2,0 -1,0   3,0 1
COM. TRAMUNTANA 9 9 9 9 5 -9,0 -5,0   27,0 6
COM. EXHORTACIÓ 5 8 8 3 6 -8,0 -3,0   19,0 5
COM. GALLIGANS DEL GEiEG 4 5 6 7 4 -7,0 -4,0   15,0 4
LL. L'ESTELADA 8 4 7 8 9 -9,0 -4,0   23,0 3
LL. SABADELL 3 7 3 6 8 -8,0 -3,0   16,0 1
LL. NÚRIA 7 3 5 5 7 -7,0 -3,0   17,0 2
                       
Categ. 5a Sardana, FALAGUERA Mestre, FRANCESC RIUMALLÓ Tiratge, 43 x 85
                         
Categ. CATEGORIA BÀSIC GRAN    
Grans Nom Colla     Max. Min. Pen. Punts Lloc
B VIOLETES DEL BOSC 4 5 4,5           13,5 1,5
B ANHEL 5 4 4,5           13,5 1,5
B ENCIS 10 11 9           30,0 3,0
B TARRAGONA DANSA 11 10 13           34,0 4,0
B CONTINUÏTAT DEL MONTGRÍ 15 15 15           45,0 5,0
B MIRANT AL CEL 17,5 18 17           52,5 6,0
B BLANCA ESPURNA 21 21 21           63,0 7,0
                       
                       
                       
                       
                       
                         
 
 
COLLES SARDANISTES DE COMARQUES GIRONINES
 
   
 
  Localitat, GIRONA Data, 01-nov-09 Hora, 11:30
Categ. Punt Lliures CAPITAL DEL CAVA Mestre,   Tiratge,  
  Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
JUV. CABIROLS 1 1 1           3,0 1
                       
GRANS TARRAGONA DANSA 1 1 1           3,0 1
  CONTINUÏTAT DEL MONTGRÍ 2 2 2           6,0 2
                       
VETER. AIRES GIRONINS 1 1 1           3,0 1
                       
                       
  Germanor AMUTS I CRITS Mestre, BARTOMEU VALLMAJÓ Tiratge, 32 x 77
  Sardana revessa 1 colles l'han resolt
  Titol,   Mestre, JOAQUIM TRISTANY Tiratge, 48 X 69
  HORITZÓ TIRATGE CURTS NO RESOLTA
       
       
       
       
       
       
       
Observacions, ALEVINS NO PENALITZA FALLA DE REPARTIMENT (CSCG)