Classificacions 2009 a Olot Imprimeix
 
  COLLES SARDANISTES DE COMARQUES GIRONINES
 
  COBLA LA PRINCIPAL D'OLOT
 
  Localitat, OLOT Data, 29 d'agost del 2009 Hora, 22:00
Categ. 1a Sardana, QUINA PACIÈNCIA¡ Mestre, MARCEL ARTIAGA I VALLS Tiratge, 23 x 65
Alevins Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. ESTEL DE LES GAVARRES 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
                         
Infantils Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. DANSAIRES OLOTINS 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
                         
Juvenils Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. AIRES CASSANECS 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
                         
Veterans Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. AMICS DANSAIRES 4 4 4 4 3 -4,0 -3,0   12,0 4
COM. AIRES GIRONINS 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
COM. EXHORTACIÓ 5 6 6 6 5 -6,0 -5,0   17,0 6
COM. GALLIGANS DEL GEiEG 6 3 5 5 6 -6,0 -3,0   16,0 5
LL. SABADELL 2 5 2 2 4 -5,0 -2,0   8,0 2
LL. NURIA 3 2 3 3 2 -3,0 -2,0   8,0 2
                         
Categ. 2a Sardana, CAMÍ DE BESALÚ Mestre, AGAPIT TORRENT I BATLLE Tiratge, 41 x 77
Grans Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. BANYOLES 3 3 3 3 3 -3,0 -3,0   9,0 3
COM. CORS JOVES 1 1 2 2 1 -2,0 -1,0   4,0 1
COM. DOLÇA GARROTXA 5 4 4 4 5 -5,0 -4,0   13,0 4
COM. MANS AMIGUES 2 2 1 1 2 -2,0 -1,0   5,0 2
COM. COSTA BRAVA 4 5 5 5 4 -5,0 -4,0   14,0 5
                         
Categ. 3a Sardana, LOLA RIALLERA Mestre, JOAQ. SAGRERA I BUDALLÉ Tiratge, 29 x 65
Alevins Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. ESTEL DE LES GAVARRES 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
                         
Infantils Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. DANSAIRES OLOTINS 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
                         
Juvenils Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. AIRES CASSANECS 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
                         
Veterans Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. AMICS DANSAIRES 4 6 4 4 5 -6,0 -4,0   13,0 4
COM. AIRES GIRONINS 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
COM. EXHORTACIÓ   5 5 6 6 6 -6,0 -5,0   17,0 6
COM. GALLIGANS DEL GEiEG 6 3 5 5 3 -6,0 -3,0   13,0 4
LL. SABADELL   2 2 2 3 4 -4,0 -2,0   7,0 2
LL. NURIA   3 4 3 2 2 -4,0 -2,0   8,0 3
                         
Categ. 4a Sardana, ESPERIT CALONGÍ Mestre, RICARD VILADESAU I CARNER Tiratge, 33 x 73
Grans Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. BANYOLES 3 3 2 3 2,5 -3,0 -2,0   8,5 3
COM. CORS JOVES 1 1 3 2 1 -3,0 -1,0   4,0 1
COM. DOLÇA GARROTXA 5 4 4 4 5 -5,0 -4,0   13,0 4
COM. MANS AMIGUES 2 2 1 1 2,5 -2,5 -1,0   5,0 2
COM. COSTA BRAVA 4 5 5 5 4 -5,0 -4,0   14,0 5
                         
 
  COLLES SARDANISTES DE COMARQUES GIRONINES
 
   
 
  Localitat, OLOT Data, 29 d'agost del 2009 Hora, 22:00
  Galop de Fantasia        
Categ. Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
ALEV. ESTEL DE LES GAVARRES 1 1 1           3,0 1
                       
INFANT. DANSAIRES OLOTINS 1 1 1           3,0 1
                         
GRANS DOLÇA GARROTXA 1 1 1           3,0 1
  CORS JOVES   2 2 2           6,0 2
                       
VETER. AIRES GIRONINS 1 1 1           3,0 1
                       
  Germanor ADÉU, VILA D'OLOT Mestre, JOAN CASANOVA I BARTROLÍ Tiratge, 21 / 59
                       
  Sardana revessa 4 colles l'han resolt
  Titol, 75 OREIG AL CAPVESPRE Mestre, JOAN CASALS Tiratge, 16 X 64
  COSTA BRAVA TIRATGE CURTS NO REPARTIDA
  CORS JOVES   SABADELL
  DOLÇA GARROTXA    
  AMICS DANSAIRES    
    TIRATGE LLARGS  
       
       
       
Observacions, ALEVINS NO PENALITZA FALLA DE REPARTIMENT (CSCG)