Colles admeses 2009 a Folgueroles Imprimeix
06/09/2009
ALEVINS
   
   
Petits Laietans Barcelona
Xamosa Barcelona
   
   
INFANTILS
   
Arquiris Vic
Els Minairons Folgueroles
Nap Bub Barcelona
   
   
JUVENILS
   
Antaviana Jove Tordera
Brots de Dintre el Bosc Manresa
Xàldiga Barcelona
   
   
GRANS
   
Amunt i Crits Terrassa
Els Llitons Folgueroles
Laietans Barcelona
Maig Barcelona
Riallera Vic
Violetes del Bosc Barcelona
   
   
VETERANS
   
Arrels de Dintre el Bosc Manresa
Continuïtat Terrassa
Dansaires de Maig Barcelona
L'Estelada Vic
Núria Manlleu
Sempre Laietans Barcelona