Classificacions 2009 a Palamós Imprimeix
 
  COLLES SARDANISTES DE COMARQUES GIRONINES
 
  COBLA LA FLAMA DE FARNERS
 
  Localitat, PALAMÓS Data, 14 de juny del 2009 Hora, 18:00
Categ. 1a Sardana, VOLGUT PARE Mestre, CARLES SANTIAGO I ROIG Tiratge, 29 x 81
Alevins Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. ESTEL DE LES GAVARRES 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
COM. PETITS CERETANS 4 3 4 3 4 -4,0 -3,0   11,0 4
COM. MONTGRÍ 2003 2 2 2 2 2 -2,0 -2,0   6,0 2
COM. MONTGRÍ MINI 3 4 3 4 3 -4,0 -3,0   10,0 3
                       
Grans Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. BANYOLES 5 5 4 5 5 -5,0 -4,0   15,0 5
COM. DOLÇA GARROTXA D D D D D          
COM. MANS AMIGUES 2 3 5 4 4 -5,0 -2,0   11,0 4
COM. MEDITERRÀNIA 3 1 1 1 3 -3,0 -1,0   5,0 1
COM. CLAROR DE GOGES 1 2 3 3 1 -3,0 -1,0   6,0 2
COM. IRIS CATALUNYA NORD 6 6 8 6 7 -8,0 -6,0   19,0 6
COM. COSTA BRAVA 7 8 7 8 8 -8,0 -7,0   23,0 8
COM. CONTINUITAT DEL MONTGRÍ 4 4 2 2 2 -4,0 -2,0   8,0 3
COM. MAGRANA DEL GEiEG 6 7 6 7 6 -7,0 -6,0   19,0 6
                       
Categ. 2a Sardana, LA PLATJA DELS BOTS Mestre, ALFRED ADAD I GASCON Tiratge, 34 x 83
Alevins Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
LL XAMOSA 1 2 1,5 2 1 -2,0 -1,0   4,5  
LL BROTS DE ROMANÍ 2 1 1,5 1 2 -2,0 -1,0   4,5  
                       
Infantils Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. MONTGRÍ 2000 2 3 1 2 2 -3,0 -1,0   6,0 2
COM. CERETANE 3 2 3 3 3 -3,0 -2,0   9,0 9
LL TRAPELLES 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
                       
Juvenils Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. AIRES CASSANENCS 1 2 2 3 3 -3,0 -1,0   7,0 1
LL XÀLDIGA 3 3 3 2 2 -3,0 -2,0 1 9,0 3
LL CABIROLS 2 1 1 1 1 -2,0 -1,0 5 8,0 2
LL ANTAVIANA JOVE F F F F F       F  
                       
Veterans Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. AMICS DANSAIRES 3 3 3 3 2 -3,0 -2,0   9,0 3
COM. TORROELLA 2 2 2 2 3 -3,0 -2,0   6,0 2
COM. AIRES GIRONINS 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
COM. TRAMUNTANA 6 6 6 6 5 -6,0 -5,0   18,0 6
COM. EXHORTACIÓ 5 5 5 5 6 -6,0 -5,0   15,0 5
COM. GALLIGANS DEL GEiEG 4 4 4 4 4 -4,0 -4,0   12,0 4
                       
LL DANSAIRES DE MAIG 3 2 3 4 3 -4,0 -2,0   9,0 2
LL NÚRIA 4 4 2 3 2 -4,0 -2,0   9,0 2
LL SABADELL 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
LL DANSAIRES DEL TER 2 3 4 2 4 -4,0 -2,0   9,0 2
                       
Categ. 3a Sardana, PER TU, RITA Mestre, M. SADERRA I PUIGFERRER Tiratge, 35 x 85
Alevins Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. ESTEL DE LES GAVARRES 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
COM. PETITS CERETANS 4 3 3 3 4 -4,0 -3,0   10,0 3
COM. MONTGRÍ 2003 2 2 2 2 2 -2,0 -2,0   6,0 2
COM. MONTGRÍ MINI 3 3 4 4 3 -4,0 -3,0   10,0 3
                       
Grans Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. BANYOLES 5 5 5 5 4 -5,0 -4,0   15,0  
COM. DOLÇA GARROTXA D D D D D       D  
COM. MANS AMIGUES 4 3 3 4 5 -5,0 -3,0   11,0  
COM. MEDITERRÀNIA 3 1 4 3 3 -4,0 -1,0   9,0  
COM. CLAROR DE GOGES 2 2 2 2 1 -2,0 -1,0   6,0  
COM. IRIS CATALUNYA NORD 6 7 8 6 7 -8,0 -6,0   20,0  
COM. COSTA BRAVA 8 8 6,5 8 8 -8,0 -6,5   24,0  
COM. CONTINUITAT DEL MONTGRÍ 1 4 1 1 2 -4,0 -1,0   4,0  
COM. MAGRANA DEL GEiEG 7 6 6,5 7 6 -7,0 -6,0   19,5  
                       
Categ. 4a Sardana, AL MESTRE PUIGFERRER Mestre, JOSEP COLL I FERRANDO Tiratge, 25 x 83
Alevins Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
LL XAMOSA 2 1 2 1,5 2 -2,0 -1,0   5,5 2
LL BROTS DE ROMANÍ 1 2 1 1,5 1 -2,0 -1,0   3,5 1
                       
Infantils Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. MONTGRÍ 2000 1 2 2 2 1 -2,0 -1,0   5,0 1
COM. CERETANE 3 3 3 3 2 -3,0 -2,0   9,0 3
LL TRAPELLES 2 1 1 1 3 -3,0 -1,0 2 6,0 2
                       
Juvenils Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. AIRES CASSANENCS 2 2 2 2 1 -2,0 -1,0   6,0 1
LL XÀLDIGA 3 3 3 3 3 -3,0 -3,0   9,0 3
LL CABIROLS 1 1 1 1 2 -2,0 -1,0 4 7,0 2
LL ANTAVIANA JOVE F F F F F       F  
                       
Veterans Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
COM. AMICS DANSAIRES 4 3 2,5 5 3 -5,0 -2,5   10,0 3
COM. TORROELLA 2 2 2,5 2 2 -2,5 -2,0   6,0 2
COM. AIRES GIRONINS 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
COM. TRAMUNTANA 6 6 6 6 5 -6,0 -5,0   18,0 6
COM. EXHORTACIÓ 5 5 5 4 6 -6,0 -4,0   15,0 5
COM. GALLIGANS DEL GEiEG 3 4 4 3 4 -4,0 -3,0   11,0 4
                       
LL DANSAIRES DE MAIG 1 3 1 1 2 -3,0 -1,0   4,0 1
LL NÚRIA 3 1 2 3 1 -3,0 -1,0   6,0 2
LL SABADELL 2 2 3 2 3 -3,0 -2,0   7,0 3
LL DANSAIRES DEL TER 4 4 4 4 4 -4,0 -4,0   12,0 4
                       
BÀSIC HONOR GRAN
  Nom Colla         Pen. Punts Lloc
  ANHEL Tordera-Esparreguera 8,5 8,0 7,5   24,0 3
  CONTINUITAT DEL MONTGRÍ Torroella de MontgrÍ 14,0 15,0 14,0   43,0 5
  ENCÍS Manlleu 12,0 12,0 13,0   37,0 4
  LAIETANS Barcelona 21,0 21,0 21,0   63,0 7
  MAIG Barcelona 7,0 7,0 7,5   21,5 2
  MIRANT AL CEL Sabadell 15,0 16,0 17,5   48,5 6
  VIOLETES DEL BOSC Barcelona 3,0 3,0 3,5   9,5 1
                 
                   
 
  COLLES SARDANISTES DE COMARQUES GIRONINES
 
   
 
  Localitat, PALAMÓS Data, 14 de juny del 2009 Hora, 18:00
  Punt Ll./Germ. MAR DE PALAMÓS Mestre, FRANCESC MAS I ROS Tiratge, 33 x 73
Categ. Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Juvenils CABIROLS 1 1 1           3,0  
  XÀLDIGA 2 2 2           6,0  
                       
Grans MEDITERRANIA 1 1 1           3,0  
  CONTINUITAT DEL MONTGRÍ 2 3 2           7,0  
  MAIG 3 2 3           8,0  
  ENCÍS 4 4 4           12,0  
                       
Veterans AIRES GIRONINS 1 1 1           3,0  
  Sardana revessa 15 colles l'han resolt
  Titol, 233 NEGUIT Mestre, FRANCESC JUANOLA Tiratge, 32 x 62
  COSTA BRAVA CERETANA NO RESOLTA
  CONTINUITAT DEL MONTGRÍ CABIROLS  
  AIRES GIRONINS TRAPELLES  
  XÀLDIGA    
  DANSAIRES DEL TER    
  ANHEL   TIRATGE CURTS
  VIOLETES DEL BOSC   BROTS DE ROMANÍ    
  ENCÍS              
  LAIETANS              
  BANYOLES              
  MAIIG    
  MIRANT AL CEL    
Observacions, ALEVINS NO PENALITZA FALLA DE REPARTIMENT (CSCG)