Colles admeses 2008 a Sant Climent de Llobregat Imprimeix
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT
27 d'abril
Honor Grans A Blanca Espurna...................................... Sitges
Claror de Goges..................................... Banyoles
Encís..................................................... Manlleu
Maig...................................................... Barcelona
Tarragona Dansa.................................... Tarragona
COLLES LLIURES
Veterans Dansaires de Maig.................................. Barcelona
Juvenils Llitons................................................... Folgueroles
Grans Horitzó................................................... Barcelona
Infantils Minairons............................................... Folgueroles
Xiroia..................................................... Barcelona