Colles admeses 2008 a Gironella Imprimeix
GIRONELLA
17 de maig del 2008
Infantils Xiroia..................................................... Barcelona
Grans Rourenca............................................... Barcelona
Veterans Dansaires de Maig.................................. Barcelona
Joventut Sardanista................................. Puig-Reig
Honor A - Grans Claror de Goges..................................... Banyoles
Encís..................................................... Manlleu
Maig...................................................... Barcelona
Tarragona Dansa.................................... Tarragona
Violetes del Bosc................................... Barcelona