Colles admeses 2008 a Begues Imprimeix
Begues
6 de juliol del 2008
Alevins Petits Laietans....................................... Barcelona
Infantils Aglans de Roure..................................... Barcelona
Nap-Buf................................................. Barcelona
Xiroia..................................................... Barcelona
Grans Enxaneta............................................... Barcelona
Horitzó................................................... Barcelona
Violetes del Bosc................................... Barcelona
Xàldiga................................................... Barcelona
Veterans Dansaires de Maig.................................. Barcelona
Sempre Laietans.................................... Barcelona