Colles admeses 2008 a Cunit Imprimeix
CUNIT
14 de juliol del 2008
Alevins Petits Laietans....................................... Barcelona
Honor Veterans Arrels de Dintre el Bosc.......................... Manresa
Dansaires de Maig.................................. Barcelona
Ressò.................................................... Sabadell
Sempre Laietans.................................... Barcelona
Toc de Dansa......................................... Tarragona
Colles del Territorial Comarques Tarragonines