Colles admeses 2008 a El Vendrell Imprimeix
EL VENDRELL
12 d'octubre del 2008
Alevins Quitxalla Galzeran.................................. Rubí
Infantils Petits Galzeran...................................... Rubí
Grans Encís..................................................... Manlleu
Galzeran................................................ Rubí
Mirant al Cel........................................... Sabadell
Xamosa................................................. Barcelona
Bàsic Honor
Alevins Xerinola.................................................. Tarragona
Infantils Trapelles................................................ Sabadell
Xiroia..................................................... Barcelona
Juvenils Brots de Dintre el Bosc........................... Manresa
Brots de Galzeran................................... Rubí
Cabirols................................................. Sabadell
Montseny............................................... Vic